ERASMUS

Spotkanie informacyjne - Erasmus

12 grudnia 2017 r.  Erasmus Student Network (ESN) UW i Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zapraszają na spotkanie informacyjne Erasmus Day

Organizacja studencka ESN UW i BWZ zapraszają studentów i doktorantów na dzień informacyjny pt. „Erasmus Day”, który odbędzie się 12 grudnia  w BUW w godzinach od  10.00 do 18.00.

2017 - zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia częściowe  Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 w Katedrze Ukrainistyki mija  28 LUTEGO 2017 ROKU

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów znajdują się w piśmie z dnia 05.01.2017 r. zatwierdzonym przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanta Choińska Mika, prof. UW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W KATEDRZE UKRAINISTYKI NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.

ERASMUS 2016/2017

Rekrutacja na studia częściowe  Erasmus+ na rok akademicki 2016/17 w Katedrze Ukrainistyki mija  26 LUTEGO 2016 ROKU

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów znajdują się w piśmie z dnia 8.01.2016 zatwierdzonym przez Prorektora ds. Badań naukowych  i współpracy prof. dr hab. Alojzego Nowaka: PISMO

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W KATEDRZE UKRAINISTYKI NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+.

ERASMUS +

Kwalifikacja studentów
na wyjazdy do Ludwig-Maximilian-Universitat- Muenchen (3 miejsca na 10 miesięcy)
Ernst-Moritz-Arndt- Universitat-Greifswald (2 miejsca na 10 miesięcy)
EÖTVÖSLORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (warunkowo)

Informacja ERASMUS 2013/2014

ERASMUS 2013/2014 

244 STYPENDIA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

(Komunikat BWZ nr 1/14/SMP/2013/2014)

1. Minimalny okres trwania praktyk - co najmniej 3 miesiące.

2. Miesięczna wysokość stypendium: 

a.550 EURO - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;

b.480 EURO - Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia,