Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pracownicy – dr Wioletta Mela-Cullen

Powrót

dr Wioletta Mela-Cullen

dr Wioletta Mela-Cullen

Tytuł naukowy: doktor nauk humanistycznych

Stanowisko: St. asystent

Kontakt: wioletta.mela-cullen@uw.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

leksykografia terminologiczna, lingwistyka i dydaktyka języków specjalistycznych, translatoryka i dydaktyka przekładu, dydaktyka języków obcych

Funkcje akademickie:

  • pełnomocnik ds. sylabusów
  • pełnomocnik ds. monitorowania losów absolwentów
  • członek Komisji ds. nostryfikacji dyplomów
  • opiekun roku na studiach licencjackich

Aktualnie prowadzone zajęcia:

Język rosyjski:

  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1-C1)
  • Język komunikacji społecznej
  • Język biznesu
  • Warsztaty tłumaczeniowe polsko-rosyjskie
  • Warsztaty tłumaczeniowe rosyjsko-polskie

Język angielski:

  • Kształcenie kompetencji komunikacyjnych (mówienie)
  • Warsztaty tłumaczeniowe angielsko-polskie
  • Język turystyki
  • Język mediów

Dorobek naukowy:

  • (2019) Słownik tematyczny polsko-rosyjski, Польско-русский тематический словарь, A. Antoniuk, I. Kononenko, W. Mela-Cullen, I. Mytnik, J. Roguska, A. Szafernakier-Świrko, E. Wasiak, Warszawa 2019, ISBN 978-83-948051-6-6.
  •  (2017) Granice jednostki terminologicznej na przykładzie terminów prawa, [w:] Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-2-8.
  • (2014) Recenzja „Aleksander Skoblenko, Leksykon terminów prawniczych (Лексикон юридических терминов), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 374.”, „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 7, Warszawa: IKLA UW, s. 223-226.
  •  (2014) Baza danych a narzędzia pracy lingwistycznej, [w:] W. Zmarzer [red.], Narzędzia pracy lingwistycznej, Instytut Rusycystyki UW, s. 227-239.
  •  (2013) Termin wielokomponentowy w słowniku specjalistycznym, [w:] K. Fordoński, Ł. Karpiński [red.], W dialogu języków i kultur III, Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa, s. 125-131. (2013) Некоторые особенности терминологических словосочетаний на примере терминологии фармацевтического права, [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko [red.], Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 70-77.
  •  (2012) Typy i układy jednostek informacyjnych w tekstach prawnych i prawniczych, [w:] W. Zmarzer [red.], Struktura jednostek informacyjnych, Warszawa: Instytut Rusycystyki WLS UW, s. 215-234.
  •  (2012) Polskie słownictwo prawa farmaceutycznego jako przedmiot konstruowania terminologicznego, „Komunikacja Specjalistyczna”, nr 5, s. 33-39.
  • (2010) Kompetencja kulturowa pośrednika językowego a metafrastyczna typologia języków, [w:] M. Kornacka [red.], Języki specjalistyczne 10. Metafrastyczna typologia języków, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 93-103.
  • (2010) Kolokacje w angielskim języku medycyny w ujęciu leksykograficznym. O III edycji projektu Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT), [w:] R. Droba et al. [red.], Przeobrażenia i zmiany. Nauki humanistyczne, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 45-53.
  • (2009) członek zespołu leksykograficznego: „Studencki Słownik Kolokacji” [w:] M. Łukasik (red.), 2009, Debiuty Naukowe III. Leksykon ― tekst ― wyraz, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 89-225.
  • (2009) Nowatorski produkt terminograficzny jako wynik realizacji projektu Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT), [w:] R. Droba et al. [red.], Nauka młodych ― nowe spojrzenie. Nauki humanistyczne, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 115-123.
  • (2009) Wybrane zagadnienia konstruowania wielojęzycznego tezaurusa z dziedziny ubezpieczeń, [w:] M. Łukasik [red.], Publikacja jubileuszowa I. Na drodze wiedzy specjalistycznej, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 86-98.
  • (2008) członek zespołu leksykograficznego: „Studencki Słownik Terminoelementów Angielskiego Języka Medycyny”, [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty naukowe II. Terminologia ― Translatoryka ― Terminografia, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 115-187.
  • (2008) Kto ubezpiecza (się)? O polskiej i rosyjskiej terminologii ubezpieczeniowej, [w:] K. Fordoński, M. Łukasik [red.], Piękno języka specjalistycznego, a precyzja języka literackiego, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 17-24.
  • (2007) członek zespołu leksykograficznego: „Studencki Słownik Kontekstowy”, [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty Naukowe I. Wiedza ― korpus ― słownik, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 71-139.
  • (2007) (współautorstwo) Projekt Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT) realizowany przez Koło Naukowe BAJT, [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty Naukowe I. Wiedza ― korpus ― słownik, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 62-66.
  • (2007) Zapożyczenia jako źródło doskonalenia leksykonu terminologicznego na przykładzie terminów-zapożyczeń z języka angielskiego w rosyjskim języku ubezpieczeń (podejście korpusowe), [w:] M. Łukasik [red.], Debiuty Naukowe I. Wiedza ― korpus ― słownik, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, s. 48-54.
  • (2007) Английские заимствованные слова в русском языке страхования, [w:] Yu. Khramov, T. Khramova [red.], Languages and Cultures of the Baltic Region: Collection of Papers, Socialo tehnologiju augstskola: Riga.