Wyjazd studyjny pt. Galicja: przestrzeń polsko-ukraińskiego spotkania

16-17 listopada 2021 zrealizowaliśmy projekt Wyjazd studyjny pt. Galicja: przestrzeń polsko-ukraińskiego 

spotkania.