Promotorzy prac magisterskich w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Studenci! W roku akademickim 2021/2022 promotorami prac magisterskich będą prof. UW dr hab. S. Romaniuk oraz dr K. Jakubowska-Krawczyk. Prezentacja profili planowanych seminariów, z uwagi na obecne

zagrożenie epidemiczne, odbędzie się w pierwszym tygodniu października 2021.