Cykl wykładów otwartych o sztuce ukraińskiej dr hab. Vasyla Kosiva

W maju 2021 w Katedrze Ukrainistyki odbywa się cykl wykładów otwartych o sztuce ukraińskiej dr hab. Vasyla Kosiva. Cykl jest realizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5. Wykłady: 6.05. o godz. 17:00 https://meet.google.com/bxz-jjyj-ien (PLAKAT); 13.05 o godz.17.00 meet.google.com/thq-oerf-qmu (PLAKAT); 17.05. godz. 13:30 https://meet.google.com/zdh-cwct-cgg (PLAKAT); 20.05 godz. 17.00 meet.google.com/yxs-hbkw-eza (PLAKAT).