Internet Encyclopedia of Ukraine

Polecamy uwadze Internet Encyclopedia of Ukraine (www.encyclopediaofukraine.com), internetową encyklopedię poświęconą tematyce ukraińskiej, prowadzoną przez Canadian Institute of Ukrainian Studies.