Realizujemy projekt wspierający integrację dzieci i młodzieży w szkołach

W roku akademickim 2020/2021 rozpoczęliśmy realizację projektu pt. Poznaj swoich sąsiadów - bliskich i dalekich. Język i kultura w pigułce. Program wspierający integrację dzieci i młodzieży w szkołach. Autorkami i koordynatorkami projektu są dr hab. Svitlana Romaniuk i dr Katarzyna Jakubowska Krawczyk.

Program skierowany do uczniów szkół średnich, przewiduje organizację lekcji pokazowych z języków ukraińskiego i rosyjskiego i ma zachęcić do poznawania kultury krajów sąsiadujących z Polską, m.in. Ukrainy i Rosji. W semestrze zimowym 2020 r. w zajęciach wzięło udział ok. 100 uczniów z trzech SP z Warszawy i Chodowa, k. Siedlec, a także kadra nauczycielska. Szczegóły projektu przedstawiamy w załączniku, a także w tekście z najnowszego numeru JOWS (s. 65-71), http://jows.pl/sites/default/files/wydania/jows-1-2021_online_0.pdf.

OPIS PROJEKTU