Szkoła Zimowa Katedry Ukrainistyki 2021

W dniach 1-8 marca 2021 r. odbyła się pierwsza Szkoła Zimowa Katedry Ukrainistyki "Ukraina w centrum badań: Nowe trendy i wyzwania".

Autorki i organizatorki szkoły - dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, dr hab. Svitlana Romaniuk

Szkoła została zorganizowana w ramach Projektu Indywidualizacji Kształcenia na UW. 

W programie znalazły się wykłady znakomitych badaczy języka (prof. Natalii Jasakowej z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej; prof. Natalii Kostusiak z Wołyńskiego uniwersytetu im. Łesi Ukrainki), literatury i kultury ukraińskiej (prof. Agnieszki Matusiak z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Jarosława Poliszczuka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; prof. Ołeny Halety z Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, prof. Oksany Puchońskiej z Akademii Ostrogskiej), warsztaty pisania prac dyplomowych, które poprowadziła dr Oksana Baraniwska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W sobotnim spotkaniu dot. prezentacji najnowszych wydań ukrainoznawczych udział wzięły ponadto prof. Łarysa Masenko, dr Natalia Kobczenko, dr Liudmyła Pidkujmucha  (Akademia Kijowsko-Mohylańska); prof. Switłana Kowpik (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Krywyj Rig); prof. Maryna Nawalna (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hrygoria Skoworody w Perejasławiu).

W Szkole uczestniczyło 19 studentów, do polskich uczestników dołączyli koledzy z uczelni ukraińskich (Kijów, Łuck, Krywyj Rig, Iwano-Frankiwsk, Berdiańsk). Po każdym wykładzie została przewidziana możliwość indywidualnych spotkań studentów z prelegentami, dyskusje i omówienie własnych ścieżek rozwoju naukowego.

Spotkania miały posłużyć lepszemu zrozumieniu współczesnych potrzeb badawczych i określeniu własnych wyborów, związanych z opracowaniem tematu pracy magisterskiej czy licencjackiej, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Wszystkim Wykładowcom, studentom, gościom serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszej Szkole! Dziękujemy za 8 dni intensywnych spotkań, dyskusji i nowych wrażeń!