Międzynarodowa konferencja na 150-lecie urodzin Łesi Ukrainki

W dniach 24-25 lutego 2021r. miała miejsce międzynarodowa konferencja pt.: ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ, z okazji 150 rocznicy urodzin ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki.

Konferencja z inicjatywy Katedry Ukrainistyki UW i Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego uniwersytetu im. Łesi Ukrainki odbyłą się przy współpracy z Instytutem Literatury im. T. Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy i pod patronatem Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Andrija Deszczyci.

W obradach wzięło udział ok. 50 prelegentów z różnych ośrodków naukowych i uczelni ukraińskich (Kijowa, Łucka, Krzywego Rogu, Lwowa, Ostroga, Charkowa, Berdianska, Dnipra, Użgoroda, Kamjancia-Podilskogo, Iwano-Frankiwska, Ługańska), polskich (Lublina, Poznania, Wrocławia, Warszawy), gościliśmy też badaczy z Niemiec, Chorwacji, Turcji.

Szczegóły wydarzenia zostaną przedstawione w najnowszym numerze Studia Ucrainica Varsoviensia – 2021.