Jest z nami prof. Vasyl Kosiv

Miło nam poinformować że od 19.02 przez trzy miesiące w Katedrze Ukrainistyki będzie pracował prof. Vasyl Kosiv. Pobyt prof. Vasyla Kosiva jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5. Profesor Vasyl Kosiv jest doktorem habilitowanym historii sztuki, od ponad 20 lat pracuje na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Był profesorem wizytującym i wykładowcą na wielu uniwersytetach na Ukrainie, w USA i Europie oraz stypendystą Fulbrighta na Columbia University w Nowym Jorku. Jego monografia „Ukraińska tożsamość w projektowaniu graficznym 1945–1989” zdobyła Grand Prix Forum Wydawców we Lwowie oraz Grand Prix Ogólnoukraińskiego Konkursu na Książkę Roku.