Przedmioty obowiązkowe

Studenci pierwszego roku studiów magisterskich, od roku akademickiego 2014/2015 mają obowiązek zaliczenia przedmiotów BHP oraz Podstawy ochrony własności intelektualnej, jeśli nie zaliczyli ich na poprzednich studiach, które ukończyli.