Urszula Drobiszewska

Stanowisko: 
doktorantka
Kontakt: 

Przygotowuję rozprawę doktorską na temat ukraińskich i polskich frazeologizmów komparatywnych, a także językowych obrazów świata Ukraińców oraz Polaków.

 

Najważniejsze publikacje:

  • Frazeologizmy komparatywne z komponentem 'kolor' w języku polskim i ukraińskim, w: Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация № 8, Wilno 2012;
  • Концепт “щастя” в українській і польській фразеології, w: Етнос і культура 8-9, Івано-Франківськ 2012, s. 123-128;
  • Koncept „woda” w polskich i ukraińskich frazeologizmach komparatywnych, w:  ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии, t.1, Budapeszt 2013, s. 254-258;