II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

12 grudnia 2020 r. w naszej Katedrze odbyła się konferencja II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesności)” organizowana przez Pracownię Dziejów Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich.