Netykieta

Netykieta – KU: Prosimy o stosowanie podczas zajęć poniższych dobrych praktyk: 1. W trakcie zajęć online zachowujemy się tak, jak zachowalibyśmy się w sali, a to oznacza, że używamy kulturalnego języka, aktywnie uczestniczymy w zajęciach etc. 2. Wszyscy włączamy kamerę, abyśmy mogli się widzieć tak, jak podczas

zajęć w sali. 3. Włączamy mikrofon tylko gdy z niego korzystamy. 4. Zajęcia prowadzimy i odbywamy w miejscu, gdzie możemy pracować w ciszy i mamy stały dostęp do internetu. 5. Okazujemy sobie wzajemne wsparcie i życzliwość podczas okresu kształcenia online. 6. Korzystamy z zajęć i materiałów udostępnionych przez wykładowcę, ale nie nagrywamy, nie fotografujemy, nie robimy zrzutów ekranu bez zgody prowadzącego.