Stosowane narzędzia informatyczne

Informujemy, że na kierunku Ukrainistyka z językiem angielskim możliwe jest stosowanie następujących narzędzi informatycznych na zajęciach synchronicznych: Google Meet oraz Zoom.