Zarządzenie nr 217 Rektora UW z dn 29.09.2020 r. ws funkcjonowania UW w okresie stanu epidemii