Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów

Rekrutacja dla studentów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II do 12 października. W tym roku już po raz 16. Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie. O stypendium mogą się ubiegać, jeśli: – osiągają dobre wyniki w nauce, – osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne, – miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Rekrutacja dla studentów i słuchaczy szkół policealnych – do 12 października 2020 roku; uczniowie – nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2020 roku. Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Link do postu w serwisie facebook.com: https://www.facebook.com/stypendiajp2/posts/10157376889436053