Anna Szafernakier-Świrko

Tytuł naukowy: 
dr
Stanowisko: 
adiunkt, opiekun Komisji Stypendialnej
Dyżur: 
pok.118

Zainteresowania naukowe: metodyka nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, preparowanie materiałów dydaktycznych zwiększających efektywność przyswajania materiału językowego bezpośrednio na zajęciach, kształtowanie kompetencji miękkich na lekcji językowej, coaching w edukacji, lingwistyka kulturowa, język mediów rosyjskich.

Funkcje akademickie

 • Członek nadzwyczajnej komisji dziekańskiej ds. przeformułowania misji i strategii WLS i opracowania strategii średniookresowej WLS UW w zakresie zarządzania i prowadzenia badań naukowych (06.03.2015).
 • Opiekun roku (od roku akad.2014\2015 do dziś).
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej w kadencji 2016-2020.
 • Opiekun Komisji Stypendialnej od rok akad. 2014\2015 do dziś.

 

Dorobek naukowy

Prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora:

1.      Precedensowe fenomeny kultury jako składowe bazy kognitywnej i jako operatory             w dyskursie, „Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład 5”, „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIII, Wrocław 2005.

2.      Precedensowe fenomeny kultury w przestrzeni intertekstowej (na materiale publicystyki polskiej i rosyjskiej), „Acta Polono –Ruthenica XI”, Olsztyn 2006.

3.      Polskie jednostki precedensowe w rosyjskiej przestrzeni kulturowej, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXXII, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2006.

4.  Zagadki precedensowych fenomenów kultury w tekście, „Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład 6”, „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław 2007.

5.      Прецедентные феномены культуры в работах ученых Московского университета”, „Acta Polono- Ruthenica”, Olsztyn 2007.

Recenzje:

1. И. Э. Ратникова, Имя собственное: от культурной семантики к языковой, Белорусский государственный университет, Минск 2003, с.214, „Slavica Wratislaviensia”, CXXXV, Wrocław 2005.

Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora:

Monografie

1. Anna Szafernakier-Świrko, Niektóre językowe wyznaczniki bazy kognitywnej współczesnych Polaków i Rosjan, Warszawa 2017.

2. Anna Antoniuk, Wioletta Mela-Cullen, Julia Roguska, Anna Szafernakier-Świrko (red.), Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, Warszawa 2017.

Artykuły:

 

 1. Język rosyjski na Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Standardy nauczania.Cele. Zadania. Perspektywy [w: ] Lingvokul`turnij dyskurs u paradigmi profesijnoi osviti, Kyiv 2015, s. 416-418.
 2. Kul`turologičeskij komponent na uroke russkogo jazyka, [w:] Lingusistic Studies, t.30, Kyiv – Vinnytsia DonNU 2015, s. 129-134. ISBN 966-7277-88-7
 3. Chorošee načzalo poldela otkačalo ili o tom, kak chorošo načat` urok, [w: ] Studia methodologica, t. 40, Ternopil` 2015, s. 335-338. ISSN 2307-1222
 4. Creativity in teaching, [w: ] Linguistic Studies, t. 32, Donetsk 2016, s. 18-22. ISSN: 1815-3070
 5. Nauczanie dorosłych. Nowe wyzwania (Na przykładzie indywidualnych zajęć języka rosyjskiego z klientem biznesowym), [w: ] Lingwistyka Stosowana, t .16, z. 1\2016, s. 87-93.
 6. Metody aktywizujące na zajęciach języka rosyjskiego (na przykładzie lekcji p.t. „Идём в русскую баню”), [w: ] Komunikacja Specjalistyczna, t.12\2016, s. 144-151.
 7. Dlaczego warto wykorzystywać coaching w edukacji? [w: ] Problemy nowoczesnej edukacji, pod red. E.Sadowskiej i M. Dąsala, Częstochowa 2015, s. 165-170.
 8. Interkulturowość w dydaktyce, [w: ] W poszukiwaniu tożsamości językowej, pod red. W. Stec i A. Hau, Gdańsk 2016, s. 234-241, s. 234-240.
 9. Aktywny trening jako model efektywnego uczenia się, [w: ] Voprosy lingwodidaktiki i metodyki prepodavanija inostrannych iazykov, pod red. E. Dźwierzyńskiej, Rzeszów 2016, s. 86-93.
 10. Nauczyciel języków obcych w percepcji studentów Uniwersytetu Warszawskiego [w: ] „Szkice językowe i literacko-kulturowe” pod red. O. Borys, M. Jeż, A. Samadowej, M. Saniewskiej, Warszawa-Iwano-Frankiwsk 2017, s. 118-130.
 11. Jak motywować? Techniki skutecznej motywacji w pracy ze studentami studiów ukrainoznawczych STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA, Tom: 5, Warszawa 2017, s. 119-125.
 12. Kształtowanie kompetencji miękkich na lekcji języka obcego, [w: ] Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce pod red. A. Antoniuk, W. Meli-Cullen, J. Roguskiej i A.Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, s. 77-86.