Renata Botwina

Tytuł naukowy: 
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego
Stanowisko: 
adiunkt; koordynator rozkładu zajęć
Dyżur: 
pt. g.9.00-10.00

Zainteresowania naukowe: filozofia języka, glottodydaktyka

 

PUBLIKACJE

Monografie

 • Botwina R., “The Perfect language The Perfect State, Francis Bacon and the Dawn of the Universal Language Movement in the Seventeenth-Century England”, Lambert Academic Publishing, Germany, 2010 

Skrypty

 • Jermołowicz R., Śleszyńska M., "Architecture of the 20th Century", Politechnika Białostocka, 2004 - skrypt do nauki języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym z naciskiem na słownictwo specjalistyczne z zakresu architektury I budownictwa

Artykuły

 • Botwina R., Botwina J., “Looking for meaning in architecture: getting closer to landscape semantics”, STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC 28 (41) Białystok 2012
 • Botwina R.,Błońska E,  “On different approaches towards understanding the development of children”, Linguodidactica, Tom XVI, Białystok 2012
 • Botwina R., “English politics contra language: the Babel of 1621” w "Studies in Logic, Language, Methodology", How to build a state? Chosen problems of political philosophy, Białystok, 24(37) 2011
 • Botwina R., “Confusio Linguarum after Babel: the first European projects of the Universal languages”, Linguodidactica, Tom XV, Białystok 2011
 • Botwina R., “Towards Effective Foreign Language Teaching: Focus on Dyslexia”, Verbum Research in linguistics and education science, Volume 2, Vilnius University, Vilnius,  2011
 • Botwina R., “Neurolinguistic Programming versus Alternative Ways of FLT: A Step Forward”, Linguodidactica, Tom XV, Białystok 2010
 • Botwina R., “Towards creative foreign language teaching: the theory of multiple intelligences in use”,  Signum Temporis Pedagogy & Psychology, Volume 3, Number 1, Riga, March 2010
 • Botwina R., Budzyńska A., “Petrycy of Pilzno versus Francis Bacon: breaking through towards harmony and comprehensive philosophy”, Studies in Logic, Language, Methodology, Volume 20(33) 2010: Philosophical Trends in the 17th Century from the Modern Perspective
 • Botwina R., ”Modern School: Foreign Language Teaching in the Framework of Gardner’s Multiple Intelligence”, Linguodidactica, Tom XIII, Białystok, 2009
 • Botwina R., ”Francis Bacon's Natural Philosophy as a Universal Language”, Studies in Logic, Language, Methodology, Volume 8(21) In the search of Social Search, Białystok, 2005
 • Jermołowicz R., "Remarks on Adam Smith's Lectures on Rhetoric and Belle Lettres", Studies in Logic, Language, Methodology, The Logic of Social Search, Volume 7(20) Białystok, 2004
 • Jermołowicz R., "On the Project of a Universal Language in the Framework of the 17th century",  Studies in Logic, Language, Methodology, Logic, Language, Methodolgy, Volume 6(19) Białystok, 2003
 • Jermołowicz R., "The role of Jonathan Edwards in the American idealistic thought", Linguodidactica, Tom VII, Białystok, 2003