Informacje o zajęciach w semestrze zimowym

Na prośbę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW przekazujemy informację dotyczącą zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w semestrze zimowym 2020/2021, która może być przydatna

również dla studentów pierwszego roku. Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 24 września o godz. 21.00. Oferta zajęć oraz harmonogram rejestracji znajduje się na stronie SWFiS UW: http://wfisport.uw.edu.pl/24-wrzesnia-rejestracja-na-wf/. Przewodnik dla nowych studentów znajdziecie tutaj: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow-2020/.