Zapraszamy na konferencję

Pracownia Badań nad Ukraińską Tożsamością Katedra Ukrainistyki WLS UW zapraszają na konferencję Motyw choroby w historii literatury i kultury posttotalitarnych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Data i miejsce Konferencji: 6 listopada 2020, Warszawa. ZAPROSZANIE PL, ZAPROSZENIE UA