Marta Saniewska

Tytuł naukowy: 
Mgr
Stanowisko: 
wykładowca, opiekun I roku studiów licencjackich, koordynator programu Erasmus

Publikacje:

- podręczniki: 
-  Українською без табу, Warszawa 2017 (współautorstwo ze Switłaną Romaniuk)
 - Podręcznik do j. ukraińskiego „Z ukraińskim na ty” (współautorstwo)
 
artykuły: 
  •  Стилістична різнорідність текстів у процесі вивчення української мови як іноземної. "Studia Ucrainica Varsoviensia", 2017
  •  Między językami, czyli interferencja językowa okiem lektora (współautorstwo z Aleksandrą Samadową) [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, Warszawa 2017
  • Використання радіо і фільмів на практичних заняттях з української мови як іноземної w: „Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова”
  • Від «рукавички» до «гмо»: вибір текстів на заняття з української мови для іноземців w: „Теорія і практика викладання української мови як іноземної” nr. 10/2014
  • Recenzja О. Палійська, О. Туркевич, Крок – 1. Підручник української мови для іноземців А1-А2 w: „Studia Ucrainica Varsoviensia” t. 1
- redakcja:
Szkice językowe i literacko-kulturowe. Warszawa–Iwano-Frankiwsk, 2017, 
Romaniuk, S., Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010-2014. Analiza lingwistyczna. Warszawa-Iwano-Frankiwsk, 2016,

Udział w kolegium redakcyjnym „Studia Ucrainica Varsoviensia”

Zainteresowania naukowe dotyczą językoznawstwa współczesnego i historycznego oraz metodyki nauczania języków obcych i translatoryki.