Składanie pracy i egzamin dyplomowy w trybie zdalnym

Drodzy Studenci i Pracownicy. Uwadze wszystkich zainteresowanych polecamy ZARZĄDZENIE NR 120 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Tekst tego zarządzenia znajduje się tutaj: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5452&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FZarzdzenia%2520Rektora%2Easpx.