Egzaminy w trybie zdalnym

Szanowni Państwo, informujemy, iż narzędziem informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich egzaminów dyplomowych będzie Google Meet.