Julia Roguska

Tytuł naukowy: 
doktor
Stanowisko: 
wykładowca
Dyżur: 
wt. g. 9.00-10.00, czw.13.45-14.15

 

Aktualnie prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka rosyjskiego

Dysyplina naukowa: literaturoznawstwo rosyjskie 

Zainteresowania naukowe: historia rosyjskiego i europejskiego teatru pierwszej połowy XX wieku; historia rosyjskiego kina niemego. 

Funkcje akademickie:

Członek Rady Wydziału w kadencji 2016-2020

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w roku akadem. 2019/2020)

Pełnomocnik ds syllabusów

Członek Komisji Rekrutacyjnej KU (w roku akadem. 2014/2015, 2016/17, 2017/2018)

Opiekun roku na studiach licencjackich

p.o. Zastępcy Kierownika do spraw studenckich (w roku akademickim 2016/2017)

Publikacje:

monografie:

 • Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-2-8.
 • Michaił Czechow. Poszukiwania, inspiracje, eksperymenty, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-0-4.

artykuły i rozdziały z monografiach wieloautorskich:

 • Немое кино в обучении современному русскому языку на примере фильма Миражи (1915 г.), [w:] Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-2-8.
 • Hamlet Michaiła Czechowa. Antropozoficzne inspiracje, [w:] Szkice językowe i literacko-kulturowe, Borys O., Jeż M., Saniewska M. (red.), Warszawa 2017, s. 29-39, ISBN 978-83-948051-3-5.
 • W poszukiwaniu syntezy. Życie i twórczość Michaiła Czechowa, [w:] Artyści sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu semiotyki antropologicznej, Boroch R., Karetina Y. (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski 2017, s. 31-39, ISSN 2299-9310 ISBN 978-83-64020-58-2.
 • Od Połtawy do Odessy. Wiera Chołodnaja – fenomen gwiazdy kina niemego, [w:] Studia Ucrainica Varsoviensia, nr 5, I. Mytnik (red.), Warszawa 2017, s. 253-261, ISSN 2299–7237.

 • Антоша первый раз в Москве. Деятельность Антони Фертнера в русском немом кино, [w:] Science and World.  International scientific journal, pod red. S. Musienko, Nr 1 (41), Russia 2017, t. I, s. 88-91, ISSN: 2308-4804.
 • Katedra Ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim w obliczu nowych wyzwań w nauczaniu języka rosyjskiego, [w:] Pedagogika, t. XXV nr 1, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Częstochowa, s. 243-253, ISBN: 1734-185X ( współautorstwo z O.Jakubiak)

 • Michaił Czechow – antroposof. Pis'ma Wiktoru Gromowu, [w:] Światło i ciemność. Motywy w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t 2, pod. red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2006, s. 89-112.
 • Miejierchold – czełowiek Sieriebrianogo wieka, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 19-28.
 • Meżdu ezotierizmom i tieatralnymi ekspierimientami Sieriebrianogo wieka (ewritmija Sztiejniera), [w:] Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko, Łódź 2008, s. 223-230.
 • Antropozoficzna wizja teatru. Michaił Czechow i Andriej Bieły w scenicznej adaptacji Petersburga, [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008, s. 71-87.