Julia Roguska

Tytuł naukowy: 
doktor
Stanowisko: 
adiunkt, opiekun 3 roku studiów I stopnia, koordynator programu MOST
Dyżur: 
pok.118 lub 416

 

Aktualnie prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka rosyjskiego, wybrane zagadnienia z literatury i kultury rosyjskiej

Dysyplina naukowa: literaturoznawstwo rosyjskie 

Zainteresowania naukowe: historia rosyjskiego i europejskiego teatru pierwszej połowy XX wieku; historia rosyjskiego kina niemego. 

Bibliografia:

  • Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-2-8.
  • Немое кино в обучении современному русскому языку на примере фильма Миражи (1915 г.), [w:] Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce, pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-2-8.
  • Michaił Czechow. Poszukiwania, inspiracje, eksperymenty, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948051-0-4.
  • Антоша первый раз в Москве. Деятельность Антони Фертнера в русском немом кино, [w:] Science and World.  International scientific journal, pod red. S. Musienko, Nr 1 (41), Russia 2017, t. I, s. 88-91, ISSN: 2308-4804.
  • Katedra Ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim w obliczu nowych wyzwań w nauczaniu języka rosyjskiego, [w:] Pedagogika, t. XXV nr 1, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Częstochowa, s. 243-253, ISBN: 1734-185X ( współautorstwo z O.Jakubiak)

  • Michaił Czechow – antroposof. Pis'ma Wiktoru Gromowu, Światło i ciemność. Motywy w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t 2, pod. red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2006, s. 89-112.
  • Miejierchold – czełowiek Sieriebrianogo wieka, Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 19-28.
  • Meżdu ezotierizmom i tieatralnymi ekspierimientami Sieriebrianogo wieka (ewritmija Sztiejniera), Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko,Łódź 2008, s. 223-230.
  • Antropozoficzna wizja teatru. Michaił Czechow i Andriej Bieły w scenicznej adaptacji Petersburga, [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008, s. 71-87.