Dzień Otwarty Katedry Ukrainistyki online 25 kwietnia o 15:00.