Lidia Stefanowska

Tytuł naukowy: 
Doktor nauk humanistycznych [PhD , Harvard University, 1999], dr hab. [DLitt, University of Warsaw, 2016]
Stanowisko: 
Adiunkt

Monografie:

 • Mission Impossible: MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948 (344 strony), wyd. UW, Katedra Ukrainistyki
 • Antonycz. Antynomiji, wyd. Krytyka, Kijów 2006.
 • Rodynna Jewropa”. Czesław Miłosz. Redakcja naukowa i przekład. Wydawnictwo Litopys, Lwów 2007.

 

Ważniejsze publikacje [od roku 2005]:

 • Paradoksy ukraińskiego feminizmu przełomu XIX i XX wieku w monografii wieloautorskiej „Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej”, red. K. Jakubowska-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 11-20.
 • Terror historii w odrodzeniu literackim w epoce DP (1945-1948) [w:] „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2013, tom 1, s. 417 - 437.
 • Szczo take ukrajnśke mystectwo. Dyskusiji pro ukrajinśke mystectwo u lwiwśkij periodyci (1900-1935)  [w:] Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. J. Poliszczuka, O. Baraniwskiej, T. Hodany, wyd. UJ, Kraków 2011, s. 105-113.
 • Bohdan Ihor Antonycz: Poetyka pogranicza [w:] Łemkowie: wczoraj – dziś – jutro?, wyd. Stowarzyszenia „Kyczera”, Legnica, 2011, s. 48-56
 • Antonycz: mityzacija dijsnosty [w:] “Mystectwo tworiat’ szał i rozum”. Tworczist’ Bohdana Ihorja Antonycza: recepcija ta interpretaciji. Zbirnyk naukowych prać. Lwów 2011, s. 8 - 18.
 • Between Creation and the Apocalypse: The Poetry of Bohdan Ihor Antonych. Wstęp do książki: The Essential Poetry of Bohdan Ihor Antonych. Ecstasies and Elegies. Translated from the Ukrainian by Michael M. Naydan. With an Introduction by Lidia Stefanowska, Lewisburg, Bucnell University Press, 2010, s. 21-37.
 • Mitolohizacija dijsnosti;  Knyha Antonycza z nahody 100-littia urodyn, Lwiw 2010, s. 74-89.
 • George G. Grabowicz – slawista niepokorny, Slavia Occidentalis, tom 66 (2009), s. 109-115. [współautorstwo z prof. Bogusławem Bakułą]
 • The Mythologization of Reality, The Ukrainian Quarterly, vol. LXV, Nr 3, Fall 2009, s.175-184.
 • Posłowie pt. "Metafizyka prowincji" do ukraińskiego przekładu książki "Rodzinna Europa" Czesława Miłosza. Wydawnictwo "Litopys", Lwów 2007, s. 354-370.
 • Życie literackie w niemieckich obozach dla ukraińskich uchodźców po II wojnie światowej. Wprowadzenie, [w:] "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", 2008, nr 25-26, s. 222-228.
 • Back to the Golden Age: The Discourse of Nostalgia in Galicia in the 1990s
 • (Some preliminary remarks)", Harvard Ukrainian Studies vol. XVII (1-4), 2004-2005, s. 181 – 193, Cambridge, USA. Przedruk artykułu [w:] Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe pod red. Larysy Onyszkewycz i Marii Rewakowicz; New York 2008, s. 341-362.
 • Threnos” Meletija Smotryckiego. Funkcja retoryki w tekście polemicznym" [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70-tą rocznicę urodzin, pod red. B. Nazaruka i W. Sobol. Tyrsa, Warszawa, 2007 s. 139 – 150.
 •  „Głos swojski i rym domowy”. Польськомовна творчість Лазаря Барановича як руський варіант сарматського стилю”, “Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, nr 21, 2006, s. 275-289.
 • Powertajmoś do Ewropy: literaturni perekłady jak proekt modernizaciji hałyċkoji kultury  u lwiwśkych żurnałach 30-tych rr." “Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, nr 19/20, 2005, s. 252-264.