Szkolenie dla II stopnia

17.03.2020 o godzinie 10:15 odbędzie się szkolenie: Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów (90 min.) - trzecie szkolenie BUW.