Svitlana Romaniuk

Tytuł naukowy: 
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Stanowisko: 
Prodziekan ds. Administracyjnych, Wydział Lingwistyki Stosowanej (2020-2024); adiunkt
Dyżur: 
pok. 310

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-0569-7663

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: analiza dyskursu (ukraiński dyskurs polityczny), język komunikacji społecznej i mediów, gramatyka funkcjonalna języka ukraińskiego, dydaktyka języka ukraińskiego jako obcego.

Linki do profili naukowych

https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Romaniuk2

https://uw.academia.edu/SvitlanaRomaniuk

Funkcje akademickie: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej (2016-2020)

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej dla kierunków białorutenistyka z językiem angielskim; filologia rosyjska; ukrainistyka z językiem angielskim; kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej; Studia nad Słowiańszczyzną Wschodnią WLS UW (2020)

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej dla kierunku Lingwistyka Stosowana, WLS UW (2020)

Pełnomocnik ds. Rekrutacji w KU (2011-2017)

p.o. Zastępcy Kierownika Katedry Ukrainistyki w r.a. 2015/16

Przebieg kariery

doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2017

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Akademia Nauk Ukrainy, 2007

magister filologii ukraińskiej, Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck Ukraina, 2000

WYBRANE PUBLIKACJE

Monografie

(2016) Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010-2014. Analiza lingwistyczna, Warszawa, ss.357, nr ISBN 978-83-941574-3-2.

(2012) Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim, Warszawa, ss. 235. nr ISBN 978-83-60660-74-4.

Redakcja naukowa:

(2016) Tendencji rozwytku ukrajinśkoji leksyky ta gramatyki, cz. III, pod red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, Warszawa, ss. 238, ISBN 978-83-941574-6-3; (2014);  [cz. I  - 2014; cz. II - 2015].

(2016) Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku, pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, P. Olechowskiej, S. Romaniuk, M. Zambrzyckiej, Warszawa, ss. 360, ISBN 978-83-941574-7-0

(2016) Egzamin maturalny. Język Ukraiński. Zbiór zadań. Poziom podstawowy. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli,  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Podręczniki

(2018) Культура і традиції українців: з минулого в сучасність. Підручник із завданнями (współ.: S. Romaniuk, K. Jakubowska-Krawczyk, M. Zambrzycka), Warszawa, ss. 301. ISBN  978–83–948051–7–3.

(2018) Українською про культуру. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany wyższy (współ.: S. Romaniuk, K. Jakubowska-Krawczyk, M. Saniewska), Warszawa, ss. 234. ISBN  978–83–61325–65–9.
 
(2017) Українською без табу. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany wyższy (współ.: S. Romaniuk, M. Saniewska), Warszawa, ss. 204. ISBN  978–83–948051–1–1.
 
(2014) Ukraina-Polska: Dialog kultur. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany C1 (współ.: O. Antoniw, S. Romaniuk, O. Synczak), Warszawa.
 
(2014, 2013) Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom średniozaawansowany, cz. 2, cz. 1 (współ.: S. Delura, I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk, M. Saniewska, M. Zambrzycka, E. Wasiak), Warszawa.
 
Wybrane artykuły i rozdziały

(2017) Невдоволені владою: слогани і гасла Революції Гідності в Україні vs протести КОД у Польщі [w:] Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, hrg. von O.Novikova, U.Schweier, P.Hilkes.Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. ISBN 978-3-95925-059-7 . Wpół. z M. Saniewską, s. 129-139.

(2015) Nowa leksyka w ukrajinśkomu media-dyskursi ta problema jiji interpretacji polskymy i nimećkymy ZMI [в:] „Dekonstruktion und Konstruktion. Zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Festschrift für Ulrich Schweier zum 60. Geburtstag“. Hrsg. von E. Graf, I. Mendoza, B. Sonnenhauser. Muenchen, Berlin, Leipzig, Wien. 2015. Kubon&Sagner. (= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 86), s. 225-245. Współ. z O. Novikovą.

(2015) Swoji-inszi-czużi w ukrajinśkomu media-dyskursi. Wyswitlennia problemy zradnykiw i ‘tuszok’ [w:] Slavia Orientalis, Rocznik XIV, nr 1, Warszawa 2015, s. 125-139.

(2015) Frazeologizmy i neofrazeologizmy w ukraińskomu politycznomu dyskursi [w:] Studia Ukrainica Poznaniensia, zeszyt III, Poznań 2015, s. 249-259.

(2014) „Ja proszu was, posłuchajte. Krykom my ż niczogo ne dopomożemy odyn odnomu”, abo rozmownyj styl w ukrajinśkomu politycznomu dyskursi [w:] „Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”, her. von O.Novikova, P.Hilkes, U.Schweier, Munchen – Berlin – Leipzig – Washington, D.C.  2014, ISBN (eBook): 978-3-86688-479-3, s. 201-216.

(2013) Sposoby (nie)werbalnego pokonania przeciwnika w ukraińskim dyskursie politycznym [w:] O języku i nie tylko. Studia i szkice, pod red. K. Jurczaka, I. Kotańskiej, J. Sadowskiego, Warszawa 2013, s. 197-215.

(2011) Język rosyjski na Ukrainie jako drugi język państwowy [w:] Stany Zjednoczone i Ukraina w zmieniającym się świecie, Warszawa 2011, s. 103-109.

(2010) Stanowisko partii politycznych w kwestii języka ukraińskiego na Ukrainie [w:] Obóz 53, pod red. K. Jurczaka, I. Kotańskiej, J. Malickiego, J. Sadowskiego, Warszawa 2010, s. 55-64.

Udział w kolegiach redakcyjnych

(2012 -) Studia Ucrainica Varsoviensia (UW)

(2016-2019) Naukowyj Czasopys Nacjonalnogo Pedagogicznoho Uniwersytetu im. M. Drahomanowa (Kijów, Ukraina)

(2020 -) Naukowi zapysky Winnyc'kogo Derżawnogo Pedagogicznogo Uniwersyteu im. M. Kociubynśkogo. Seria: Filologia (Mowoznawstwo) (Winnica, Ukraina)

Wyjazdy w ramach programu Erasmus/Sokrates

2017, 2019- Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

2013, 2015, 2016, 2019 – Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium, Niemcy

2015 - Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy

2013 – Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE, Budapeszt, Węgry

Projekty naukowe:

Udział w międzynarodowym projekcie „Strong Women of the Middle Ages and Images of the New Europe” realizowanym we współpracy z Institute of Slavic Studies of Ludwig Maximilians University (Munich, Germany); The Department of Ukrainian Studies of the University of Warsaw (Poland); Institute of Philology of Petro Mohyla Black Sea National University (Mykolajiv, Ukraine), od 2019 r.

„Swój-inny-obcy”: semiotyczno-dyskursywne wykładniki identyfikacji społecznej a style dialogu międzykulturowego. W ujęciu krytycznej analizy dyskursu”. ILS UW, kierownik - prof. A.Duszak, 2013-2015.

Dialog kultur: Ukraina-Polska”. Współ.: Narodowy Uniwersytet im. I. Franki,  Ukraiński Uniwersytet Katolicki,  Warszawa - Lwów 2012-2014.

Staż na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Programu Stypendialnego dla młodych doktorów UW finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Nowoczesny Uniwersytet”, Ukraina, 6-19.06. 2011.

Najważniejsze działania popularyzatorskie

(2020-2021) Organizator i koordynator projektu „Poznaj swoich sąsiadów - dalekich i bliskich. Język i kultura w pigułce”. Program wspierający integracje dzieci i młodzieży w szkołach. 

(2012-2013) Organizator i koordynator projektu „Języki Świata” – projekt promocji uczenia się języków obcych, skierowany do uczniów szkół podstawowych; (2014-2015); Organizator i koordynator projektu „Języki Świata-3”, skierowany do uczniów gimnazjów.