Ankieta monitorująca losy absolwentów

Została uruchomiona ankieta monitorująca losy absolwentów https://ankiety.ils.uw.edu.pl/index.php/844479?lang=pl. Jeżeli jesteś absolwentem, pomóż nam kształtować ofertę dydaktyczną na naszym Wydziale.