Informacje o programie ERASMUS

Informujemy, że informacje o ofercie w ramach programu Erasmus są dostępne w zakładce Dla Studenta, w podzakładce Erasmus. Informacje przedstawione są w dwóch oddzielnych plikach, zasady ogólne udziału w programie oraz zasady wewnętrzne Katedry Ukrainistyki. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zawartością obu plików.