Spotkania dla cudzoziemców na temat legalizacji pobytu w Polsce

Welcome Point UW organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie PolskiPoprowadzi je adw. Justyna Wróbel, prawniczka wyspecjalizowana w tej dziedzinie, która omówi podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:

§  Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

§  Zezwolenie na pobyt stały w Polsce

§  Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów

§  Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach

§  Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia

§  Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia

Zaplanowaliśmy 2 spotkania: w języku polskim i angielskim. Obydwa spotkania odbędą się 17 stycznia 2020 w Sali „A” w Auditorium Maximum na kampusie głównym UW. Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 12:00, a spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 14:00Rejestracja potrwa do 14 stycznia.

Spotkanie w języku polskim: https://forms.gle/EfmcLGfVgCda6t8t5

Spotkanie  w języku angielskim: https://forms.gle/hCd9SCf4KM9diL9G9

http://welcome.uw.edu.pl/legalisation_information/