Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Konkurs jest częścią koordynowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy programu „Study in Poland”. Zwycięstwo bądź wysokie miejsca naszych studentów w konkursie byłyby okazją do prezentacji potencjału UW w dziedzinie internacjonalizacji oraz oferty Uczelni postrzeganej z perspektywy studentów.

Szczegółowe zasady, a także ankieta konkursowa znajdują się na stronie internetowej: www.studyinpoland.pl/interstudent. Informację o konkursie zamieściliśmy także na stronie internetowej Welcome Point.