Szkolenie POWI dla studentów pierwszego roku.

Szkolenie z Podstaw ochrony własności intelektualnych dla studentów lat pierwszych odbędzie się w poniedziałek 21.10.2019 r. w godzinach 12-15 w sali nr 120. Szkolenie jest obowiązkowe.