Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Inauguracja I roku w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy studentów I roku I i II stopnia Katedry Ukrainistyki

na inaugurację: 30.09.2019, godz. 10.00, ul. Szturmowa 4, sala 104

z udziałem p.o. Kierownika Katedry Ukrainistyki, p.o. Zastępcy Kierownika Katedry ds. studenckich, opiekunów lat, pełnomocnika ds. USOS, przedstawicieli Komisji stypendialnej oraz Zarządu Samorządu Studentów. Szczegóły dotyczące inauguracji znajdują się w załączniku.