Spotkania powitalne dla studentów zagranicznych już we wrześniu

Szanowni Państwo! Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkania odbędą się 30 września 2019 r. Spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Auditorium Minus (stary BUW). Spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30 w sali C w Auditorium Maximum. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku. Po sesjach informacyjnych wszyscy studenci zostaną zaproszeni do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.