Nowe zasady przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe

Nowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe  na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020.