Podwyżki dla pracowników UW

Pracownicy UW otrzymają w najbliższych miesiącach podwyżki wynagrodzeń. 23 maja władze uczelni podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowej subwencji z MNiSW przeznaczonej na ten cel. Szczegółowe informacje na temat podwyżek znajdują się na stronie: www.uw.edu.pl/podwyzki-wynagrodzen-dla-pracownikow-uw.