Spotkanie z Eugeniuszem Sobolem

Dnia 26.03.2019 odbyło się spotkanie z doktorem

Eugeniusze Sobolem, autorem antologii "Ukrajinska

nadija": <zdjęcie>.