Dziekanat ds Studenckich

Szanowni Państwo,

Od dnia 30.10.2018 r. wszystkie sprawy dotyczące toku studiów studenci zobowiązani są załatwiać w Dziekanacie ds Studenckich w Sekcji Katedry Ukrainistyki w pokoju 434, nr tel. (22) 55-34-266. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw studenckich należy wysyłać na adres student.ku@uw.edu.pl.

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-14.00.