Warsztaty z orientacji kulturowej

Welcome Point organizuje kolejną edycję warsztaty na temat rożnych kwestii związanych z orientacją kulturową, które mogą być pomocne w adaptacji studentów zagranicznych. Podczas dwudniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim studenci nabędą kompetencje z zakresu: polskiej kultury oraz realiów życia w Polsce; komunikacji międzykulturowej i działania w środowisku wielokulturowym; teorii kultury, z uwzględnieniem szoku kulturowego. Będzie to też dobra forma integracji i wymiany doświadczeń. Warsztaty są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

Z uwagi na wymogi programu każda edycja jest skierowana do określonej grupy docelowej:

19-20.10.2018 – studenci I roku II stopnia

17-18.11.2018 – studenci I roku I stopnia oraz studenci pozostałych lat, którzy są w Polsce krócej niż rok

23-24.11.2018 – studenci ostatnich 4 semestrów studiów

Na wszystkie szkolenia wymagana jest rejestracja poprzez formularze dostępne na naszej stronie internetowej: http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-workshop-2/