Harmonogram spotkań studentów z Zastępcą Kierownika ds. studenckich