INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Inauguracja I roku w roku akademickim 2018/2019

Zapraszamy studentów I roku I i II stopnia Katedry Ukrainistyki

na inaugurację: 28.09.2018, godz. 11.00, ul. Szturmowa 4, sala 104

z udziałem Kierownika Katedry Ukrainistyki, Zastępcy Kierownika Katedry ds. studenckich, opiekuna roku, pełnomocnika ds. USOS, przedstawicieli Komisji stypendialnej oraz Zarządu Samorządu Studentów. Szczegóły dotyczące inauguracji znajdują się w załączniku.