Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 65-lecia Katedry Ukrainistyki UW Dziedzictwo chrześcijańskie Polaków i Ukraińców – słowo, sztuka