Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Z okazji 65-lecia Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo chrześcijańskie Polaków i Ukraińców – słowo, sztuka, która odbędzie się 28-29 maja 2018 r. w Pałacu Kazimierzowskim UW, Sala Senatu/ Sala Brudzińskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

W ramach zaproponowanego tematu konferencji pragniemy podjąć dyskusję nad problematyką duchowości chrześcijańskiej oraz roli tradycji chrześcijańskiej w kulturze, sztuce, literaturze i języku.

Tematyka paneli:

І. Chrześcijaństwo w kształtowaniu duchowości Polaków i Ukraińców – tradycje i współczesność

II. Tożsamość kulturowa i chrześcijańskie dziedzictwo narodowe

III. Sztuka a sacrum

IV. Literatura i sfera sacrum

V. Język i sfera sacrum

Języki robocze konferencji – polski, ukraiński.