Aukcja świąteczna i Wigilia w Katedrze Ukrainistyki

W dn. 19.12.2017 - jak corocznie - w Katedrze Ukrainistyki odbyła się Aukcja Świąteczna, zorganizowana przez Samorząd studentów KU. Uczestniczący w niej studenci oraz pracownicy Katedry licytowali pomiędzy sobą przekazane wsześniej fanty (m. in. książki, drobne upominki). Zebraną kwotę jak zwykle przeznaczono na szczytny cel, w tym roku  - dla dzieci z Parafii Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Po Aukcji tradycyjnie studenci i pracownicy Katedry zasiedli przy wspólnym Wigilijnym stole, łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia.