Praktyki studenckie

Od pazdziernika 2016 istnieje możliwość odbycia praktyk pedagogicznych w ramach projektu Wolontariat Edukacyjny. Projekt polega na prowadzeniu przez studentów-wolontariuszy zajęć wyrównawczych dla maturzystów z przedmiotów takich jak język polski, język angielski, matematyka. 

Przewidziany czas trwania projektu: listopad 2016  styczeń 2017, w tym czasie student powinien zrealizować 30 godzin dydaktycznych (zajęcia z uczniami + przygotowanie się do nich). Dzięki udziałowi w tym programie studenci  będą mogli zaliczyć część praktyk pedagogicznych (w ramach specjalizacji glottodydaktycznej).

Na stronie projektu jest szczegółowa informacja:
http://wolontariat.uw.edu.pl/wiedza/
Termin zgłoszeń do 16 października.