Wykłady gościnne prof. Hałyny Maciuk

W dniach 20-21.11.2017 w Katedrze Ukrainistyki  odbyły się  wykłady gościnne Pani  prof. Hałyny Maciuk z Katedry Językoznawstwa Ogólnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego  im.  Iwana Franki. 

Prof. H. Maciuk wygłosiła następujące wykłady:  Ідеологія і лінгвістичні ідеї: досвід України в першій половині XX століття;  Лінгвістичний ландшафт України: минуле і сьогодення; Мовна політика і мовна ситуація в сучасній Україні (1991-2017). Які перспективи?