Dokumenty

Podania

 

Praca magisterska

Procedura złożenia pracy dyplomowej dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią ->kliknij tu<-
Karta obiegowa ->kliknij tu<-

 

Regulaminy studiowania

Regulamin Studiów na UW
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf
Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf
Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3562/M.2016.90.Zarz.25.pdf
Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów-cudzoziemców, studiujących na zasadach odpłatności
http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3563/M.2016.91.Zarz.26.pdf
Zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej kliknij tu
Nowe szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej kliknij tu 
Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Ukrainistyki kliknij tu
Nowe szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Ukrainistyki kliknij tu