Drodzy Studenci!

Korespondencja mailowa z sekretariatem może odbywać się wyłącznie w ramach adresów Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy student jest zobowiązany do posiadania maila uniwersyteckiego. Na wiadomości z adresów prywatnych odpowiedzi nie będą udzielane.